Onderzoek

Onderzoeksmethoden toegepast op historisch stucwerk

De materialiteit van historisch stucwerk bepaald in hoge mate haar karakter, uitstraling en eigenschappen. Het is daarom van groot belang hier goed inzicht in te hebben.

Petrografisch onderzoek en kleurhistorisch onderzoek zijn twee belangrijke methoden die worden gebruikt om historisch stucwerk te analyseren. Petrografisch onderzoek richt zich op de mineralen en anorganische bestandsdelen die aanwezig zijn in het stucwerk, terwijl kleurhistorisch onderzoek zich richt op de historische kleuren die op stucwerk zijn aangebracht.

Het doel van deze onderzoeken is om meer te weten te komen over de samenstelling en kleur van verschillende lagen van het stucwerk. Dit is nuttig bij het reconstrueren van beschadigde of ontbrekende delen van het stucwerk, of bij het bepalen van de meest geschikte restauratietechnieken.

De Vakgroep Restauratie Stukadoors is voorstander van het toepassen van deze onderzoeksmethoden en laat deze in samenspraak met externe onderzoekers regelmatig uitvoeren. Op deze manier zorgt de vakgroep ervoor dat het restauratieproces zo accuraat en effectief mogelijk wordt uitgevoerd.

Het petrografisch onderzoek kan worden uitgevoerd door verschillende laboratoria. Meestal laat de Vakgroep dit onderzoek bij Rockview uitvoeren, omdat wederzijds overleg en kennisoverdracht vaak leidt tot begrijpelijke, en soms nieuwe inzichten. Zo draagt deze communicatieve houding bij aan de ontwikkeling van vakinhoudelijke kennis van de VRS.

Kleurhistorisch onderzoek wordt steeds vaker toegepast op stuc- en pleisterwerk. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door gediplomeerde kleurhistorisch onderzoekers.

Voorbeelden van schadeonderzoek,
kleurhistorisch onderzoek,
petrografische analyse en
interieurhistorisch onderzoek