Restauratie

Historisch stucwerk

De leden van de VRS zijn gespecialiseerd in de restauratie van historisch stucwerk. Geen enkele restauratie is hetzelfde. De soorten stucwerk, schades, maar ook de locaties waar onze restauratiestukadoors dagelijks mee te maken hebben kunnen heel verschillend zijn.

Voordat het eigenlijke restaureren begint, is het ontzettend belangrijk om te weten waar men mee te maken heeft, welke soorten schades er zijn en wat daarvan de oorzaak is. Elke restauratie begint met een gedegen vooronderzoek.

Elke restauratie is uniek

Binnen en buiten, van stijlkamer tot kerk: Een van de belangrijkste en eerste stappen van de restauratiestukadoor is het identificeren en begrijpen van het soort object waar zij mee te maken hebben. De toegepaste materialen in het historische werk bepalen namelijk voor een groot deel de mogelijkheden binnen de restauratie.

De restauratiestukadoors die zijn aangesloten bij de VRS hebben een brede en diepgaande kennis over verschillende soorten stucwerk en hoe om te gaan met de object-eigen materialiteit. Een 18e-eeuws stucplafond is bijvoorbeeld vaak heel anders gemaakt dan een 19e-eeuws stucplafond. En als men het heeft over stucwerk aan gevels of pleisterwerk in kerken, dan begeeft men zich weer in een heel andere materiaalwereld.

Soorten schade

De verschillende soorten objecten in verschillende locaties, krijgen te maken met uiteenlopende problematiek. Het begrijpen van deze problemen en hun oorzaak is een belangrijke basis voor het bepalen van een een restauratieplan.

Het restaureren van een stucplafond is bijvoorbeeld vaak nodig na een verzakking of het loslaten van zware ornamenten door (plaatselijke) onthechting. Die onthechting kan veroorzaakt zijn door lekkage of trillingen.

Restauratie van een buitengevel komt vaak door omstandigheden van buitenaf. Weersinvloeden kunnen veel schade veroorzaken. Gevels die in het verleden onkundig zijn behandeld met verkeerde materialen worden kwetsbare objecten.

Stucwerk in kerken en andere zaalgebouwen vormt een geheel eigen specialisme. Schades die kunnen ontstaan door invloeden van vocht en zouten kunnen namelijk enorm complex zijn.

Schade? En dan?

Diagnose

Aan het opstellen van een restauratieplan gaat daarom eerst een onderzoek vooraf. In sommige gevallen kan de stukadoor dit individueel doen, en in andere gevallen bestaat er een samenwerking met architect of aannemer.

Soms is het niet genoeg om enkel op locatie te kijken naar de schades en mogelijke oorzaken, en is het belangrijk onderzoek uit te voeren op microscopisch niveau. In dat geval worden proefmonsters genomen van het object en naar een laboratorium gestuurd voor analyse.

Restauratieplan

Een restauratieplan wordt opgesteld aan de hand van de diagnose van al die variabelen: schade en oorzaak, vorm en materiaal, locatie en de diverse omgevingsfactoren.

Zoutproblematiek is vaak een probleem apart. In de loop der jaren zijn diverse mortels ontwikkeld speciaal voor ruimtes waar veel zoutophopingen zitten. De leden van de VRS hebben ruime ervaring met zoutproblematiek en mogelijke oplossingen.

Met welk object heeft u te maken, en hoe ziet de schade van uw stucwerk eruit?

Voor advies of restauratie, neem contact op via het contactformulier.